Studium przypadku: VITS w Kuźnia Polska S.A

Case study wdrożenia systemu zarządzania BHP od VITS w polskiej firmie Kuźnia Polska. Co uległo poprawie?


Kuźnia Polska S.A., z głęboko zakorzenionymi tradycjami hutniczymi i kuźniczymi na ziemi cieszyńskiej, ewoluowała w czołowego producenta matrycowych odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego oraz innych kluczowych sektorów, takich jak lotnictwo czy budownictwo. Z zaangażowaniem na rzecz jakości, innowacji oraz bezpieczeństwa, firma ta od wieków wpisuje się w historię przemysłu metalowego w Polsce.

Wprowadzenie do systemu VITS

Kuźnia Polska S.A. zdecydowała się na implementację aplikacji VITS, nowoczesnego narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), w celu usprawnienia monitorowania i zarządzania niebezpiecznymi warunkami pracy, zachowaniami pracowników, procedurami bezpieczeństwa, spacerami bezpieczeństwa (safety walki), zdarzeniami środowiskowymi oraz wypadkami. System ten jest zgodny z normą ISO 45001, wspierając Kuźnię Polska w utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Najważniejsze funkcjonalności VITS wykorzystywane w Kuźni Polska S.A.

Moduł zdarzenia: Jest to najczęściej wykorzystywany moduł w Kuźni Polska, który umożliwia zgłaszanie i zarządzanie wypadkami oraz innymi zdarzeniami BHP. Dzięki możliwości generowania kodów QR, pracownicy mogą szybko i łatwo zgłaszać zdarzenia bez konieczności logowania się do systemu, co zwiększa transparentność i anonimowość zgłoszeń.

Zgłaszanie niebezpiecznych sytuacji: Aplikacja pozwala pracownikom na zgłaszanie niebezpiecznych sytuacji natychmiast po ich zaobserwowaniu, co znacząco przyczynia się do prewencji wypadków i usprawnienia reakcji na potencjalne zagrożenia.

Safety walki: System VITS wspiera organizację tzw. safety walków, czyli spacerów bezpieczeństwa przeprowadzanych przez kadrę managerską, co pozwala na wykazywanie przywództwa i poprawę warunków pracy.

Monitorowanie i analiza zdarzeń środowiskowych: Moduł ten umożliwia zgłaszanie i analizę zdarzeń środowiskowych, które mogą wpływać na pracę i otoczenie fabryki, zgodnie z misją firmy dotyczącą poszanowania środowiska naturalnego.

Korzyści z implementacji systemu do BHP

Dzięki wdrożeniu VITS, Kuźnia Polska S.A. odnotowała znaczne usprawnienia w zarządzaniu bezpieczeństwem i reagowaniu na zdarzenia w miejscu pracy:

  • Poprawa szybkości reagowania na zdarzenia: System QR oraz łatwość zgłaszania zdarzeń znacznie skróciły czas reakcji, co przyczyniło się do szybszego adresowania potencjalnych zagrożeń.
  • Zwiększenie świadomości pracowników: Regularne safety walki i łatwość zgłaszania niebezpiecznych sytuacji zwiększyły świadomość dotyczącą bezpieczeństwa i nie tylko wśród pracowników.
  • Dokumentacja i raportowanie: Automatyzacja zgłoszeń i integracja z systemem zarządzania dokumentacją zapewniła usprawniła kontrolę nad procesami bezpieczeństwa i odpowiednią dokumentację zgodną z wymogami prawnymi i normami ISO.

Podsumowanie

Implementacja VITS w Kuźni Polska S.A. stanowi przykład efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w warunkach przemysłowych. System ten nie tylko poprawia bezpieczeństwo pracowników, ale również przyczynia się do poprawy efektywności operacyjnej i spełnienia wymogów prawnych oraz oczekiwań klientów.

VITS Solution dziękuje Kuźni Polska S.A. za zaufanie i możliwość współpracy nad stworzeniem bezpiecznego miejsca pracy.

Wypróbuj za darmo

Zapraszamy do przyłączenia się do rewolucji w zarządzaniu bezpieczeństwem. Razem zbudujemy bezpieczniejsze środowisko pracy!

Sprawdź inne artykuły

Skontaktuj się z nami

VITS to kompleksowe oprogramowanie BHP, które stworzyliśmy, aby usprawnić swoją pracę. Umów się z nami na prezentację demo, a pokażemy Ci jak możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu dzięki naszej platformie do obsługi BHP w firmie.