Obowi─ůzkowa dokumentacja BHP w firmie

­čôő­čöŹ Odkryj tajniki obowi─ůzkowej dokumentacji BHP w firmie ­čôÜ U┼éatw sobie zarz─ůdzanie dokumentami zgodnie z przepisami z programem do BHP od VITS ­čĺ╝


Prowadzenie dokumentacji BHP w firmie jest obowi─ůzkiem ka┼╝dego pracodawcy. Przepisy wyra┼║nie okre┼Ťlaj─ů, jakie rejestry, wykazy oraz wyniki pomiar├│w i przegl─ůd├│w nale┼╝y przechowywa─ç w organizacji. Obj─Öto┼Ť─ç wymaganej dokumentacji BHP mo┼╝e wyda─ç si─Ö przyt┼éaczaj─ůca. Dlatego sprawd┼║, co dok┼éadnie powinna ona zawiera─ç oraz jak j─ů tworzy─ç i przechowywa─ç.

Spis tre┼Ťci:

 • Jakie dokumenty BHP w firmie?
 • Tworzenie i zarz─ůdzanie dokumentacj─ů BHP
 • Jak d┼éugo nale┼╝y przechowywa─ç dokumentacj─Ö BHP?
 • Dokumenty BHP w firmie ÔÇö odpowiedzi na najpopularniejsze pytania
 • Podstawy prawne dokumentacji BHP

Szybka podpowied┼║: w zak┼éadzie zatrudniaj─ůcym powy┼╝ej 100 os├│b pracodawca ma obowi─ůzek utworzenia s┼éu┼╝by BHP. Je┼Ťli zatrudnia wi─Öcej ni┼╝ 250 pracownik├│w, musi powo┼éa─ç komisj─Ö bezpiecze┼ästwa i higieny pracy.

Wypr├│buj za darmo

Mnogo┼Ť─ç przepis├│w, kt├│re nak┼éadaj─ů na pracodawc├│w obowi─ůzek prowadzenia dokumentacji BHP, nie u┼éatwia realizacji tego zadania. Jego dope┼énienie jest jednak konieczne nie tylko ze wzgl─Ödu na konsekwencje wynikaj─ůce z ewentualnego z┼éamania prawa. Dowiedz si─Ö, jaka dokumentacja BHP w firmie jest obowi─ůzkowa i z kt├│rych przepis├│w to wynika.

Jakie dokumenty BHP w firmie?

Pracodawca powinien rzetelnie prowadzi─ç dokumentacj─Ö BHP przede wszystkim ze wzgl─Ödu na zdrowie i bezpiecze┼ästwo pracownik├│w. W ┼Ťwietle przepis├│w w ka┼╝dym zak┼éadzie pracy powinna si─Ö znale┼║─ç:

1. Dokumentacja dotycz─ůca szkole┼ä BHP

Prowadzenie tej dokumentacji wynika z art. 237 ┬ž 2 Kodeksu pracy, kt├│ry definiuje wyr├│┼╝nia szkolenia BHP wst─Öpne oraz okresowe. Pierwsze musi odby─ç ka┼╝dy nowo zatrudniony pracownik, a potwierdzeniem tego faktu jest karta szkolenia wst─Öpnego, umieszczona w teczce pracownika. 

Odbycie okresowego szkolenia BHP dokumentowane jest za pomoc─ů za┼Ťwiadczenia o uko┼äczeniu szkolenia. Szkolenia tego typu wykonuj─ů co:

 • rok ÔÇö pracownicy, skierowani do prac szczeg├│lnie niebezpiecznych, 
 • 3 lata ÔÇö pracownicy na stanowiskach robotniczych,
 • 5 lat ÔÇö pracownicy in┼╝ynieryjno-techniczni oraz wykonuj─ůcy zadania s┼éu┼╝by BHP, pracodawcy i osoby kieruj─ůce pracownikami,
 • 6 lat ÔÇö pracownicy administracyjno-biurowi oraz inni niewymienni, kt├│rych charakter pracy wi─ů┼╝e si─Ö z nara┼╝eniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uci─ů┼╝liwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialno┼Ťci─ů w zakresie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy.

2. Dokumentacja badań lekarskich1

Dotyczy bada┼ä wst─Öpnych, kt├│re wykonuje osoba przyjmowana do pracy, oraz okresowych i kontrolnych w przypadku niezdolno┼Ťci do pracy d┼éu┼╝szej ni┼╝ 30 dni. 

3. Instrukcje BHP

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca musi opracowa─ç instrukcje dotycz─ůce bezpiecze┼ästwa i higieny pracy, a ka┼╝dy pracownik zobowi─ůzany jest do zapoznania si─Ö z nimi (art. 237 k.p.). 

Dodatkowo opracować należy instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej2 oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego3

4. Ponadto pracodawca zobowi─ůzany jest do posiadania:

 • regulaminu pracy1 oraz pisemnych potwierdze┼ä pracownik├│w zapoznania si─Ö z jego tre┼Ťci─ů i przepisami BHP15
 • ewidencji wypadk├│w przy pracy1,
 • rejestru chor├│b zawodowych i podejrze┼ä o takie choroby1, a tak┼╝e ich wykazu25,
 • aktualnych ocen ryzyka zawodowego1 i ocen ryzyka zwi─ůzanego z nara┼╝eniem na ha┼éas i drgania17, wyst─Öpuj─ůcego przy r─Öcznych pracach transportowych18, stwarzanego przez czynnik chemiczny19, mo┼╝liwo┼Ťci─ů wyst─ůpienia atmosfery wybuchowej20
 • pomiar├│w nat─Ö┼╝enia o┼Ťwietlenia na stanowiskach pracy2,
 • rejestru czynnik├│w szkodliwych dla zdrowia5,
 • wykazu pracownik├│w wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, zwalczania po┼╝ar├│w oraz ewakuacji1,
 • wykazu pac wzbronionych dla kobiet i m┼éodocianych1,
 • umowy z jednostk─ů s┼éu┼╝by zdrowia6,
 • ewidencji przydzia┼é├│w odzie┼╝y i ubrania roboczego oraz ┼Ťrodk├│w ochrony indywidualnej1,
 • listy zada┼ä s┼éu┼╝by BHP1 (powy┼╝ej 100 pracownik├│w),
 • wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby1,
 • wykazu prac szczeg├│lnie niebezpiecznych7
 • rejestru prac z substancjami o dzia┼éaniu rakotw├│rczym lub mutagennym1 oraz wykazu pracownik├│w wykonuj─ůcych prac─Ö z takimi substancjami8,
 • rejestru prac ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi1,
 • wykazu maszyn i urz─ůdze┼ä podlegaj─ůcych dozorowi technicznemu9,
 • ksi─ů┼╝ki konserwacji urz─ůdze┼ä transportu bliskiego10,
 • rejestru maszyn i urz─ůdze┼ä podlegaj─ůcych dostosowaniu do minimalnych warunk├│w11,
 • wynik├│w przegl─ůdu obiektu budowlanego, dro┼╝no┼Ťci przewod├│w kominowych, instalacji gazowej12,
 • wynik├│w przegl─ůd├│w sprz─Ötu przeciwpo┼╝arowego3,
 • organizacji transportu wewn─Ötrznego13,
 • oceny warunk├│w pracy przy monitorach oraz wykazu refundowanych zakup├│w okular├│w do obs┼éugi monitor├│w14,
 • analiz warunk├│w pracy16,
 • oceny zagro┼╝enia wybuchem3,
 • ewidencji uprawnie┼ä pracownik├│w do obs┼éugi maszyn21,
 • dokumentacji DTR i ksi─ů┼╝ek przegl─ůdu maszyn22,
 • kart charakterystyki substancji niebezpiecznej23,
 • ksi─ů┼╝ki obiektu budowlanego12,
 • ksi─ů┼╝ki kontroli24.

Tworzenie i zarz─ůdzanie dokumentacj─ů BHP

Proces tworzenia dokumentacji BHP nale┼╝y poprzedzi─ç analiz─ů obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w, aby okre┼Ťli─ç, jakie dokumenty s─ů wymagane przez prawo i jakie s─ů zasady ich tworzenia. Nast─Öpnie opracowuje si─Ö i wdra┼╝a odpowiednie procedury. 

R├│wnie wa┼╝ne jest zapewnienie ich zgodno┼Ťci ze zmieniaj─ůcymi si─Ö przepisami, dlatego w zarz─ůdzaniu dokumentacj─ů BHP tak du┼╝a rol─Ö odgrywa monitorowanie zmian w przepisach i aktualizacja dokument├│w. Tutaj z pomoc─ů przychodzi nasze oprogramowanie do zarz─ůdzania dokumentacj─ů BHP w przedsi─Öbiorstwie - zapraszamy do przetestowania naszej aplikacji.

Wypr├│buj za darmo

Nadrz─Ödnym celem prowadzenia tego typu dokumentacji jest jednak dbanie o zdrowie i bezpiecze┼ästwo pracownik├│w, co powinno si─Ö realizowa─ç poprzez ich regularne szkolenia oraz szeroko poj─Öt─ů edukacj─Ö w zakresie BHP.  

Jak długo należy przechowywać dokumentację BHP?

Okres przechowywania dokumentacji BHP zale┼╝y od jej rodzaju. Na przyk┼éad potwierdzenia odbycia szkole┼ä BHP, jako element akt osobowych pracownika, nale┼╝y przechowywa─ç przez 50 lat. Dokumentacj─Ö powypadkow─ů przechowuje si─Ö przez okres 10 lat. 

Szczeg├│┼éowe wytyczne, dotycz─ůce d┼éugo┼Ťci okres├│w archiwizacji poszczeg├│lnych dokument├│w BHP, znajduj─ů si─Ö zwykle w ustawach i rozporz─ůdzeniach, kt├│re wprowadzaj─ů obowi─ůzek prowadzenia takiej dokumentacji. 

Dokumenty BHP w firmie ÔÇö odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Dokumentacja BHP to temat bardzo obszerny, dlatego wci─ů┼╝ pojawiaj─ů si─Ö nowe pytania, dotycz─ůce tych zagadnie┼ä. Poni┼╝ej prezentujemy odpowiedzi na najpopularniejsze z nich. Sprawd┼║, czy rozwiej─ů one Twoje w─ůtpliwo┼Ťci. 

Jak udokumentowa─ç szkolenie okresowe BHP?

Odbycie okresowego szkolenia BHP, zako┼äczonego pozytywnym wynikiem egzaminu ko┼äcowego, udokumentowane jest przez stosowne za┼Ťwiadczenie, kt├│re przechowuje si─Ö w aktach pracownika. 

Czy ka┼╝da firma musi mie─ç behapowca?

Zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy pracodawca musi zatrudni─ç etatowego Behapowca, je┼Ťli zatrudnia wi─Öcej, ni┼╝ 100 pracownik├│w (obowi─ůzek utworzenia s┼éu┼╝by bhp). 

Jakie dokumenty prowadzi specjalista BHP?

Behapowiec powinien prowadzi─ç wszystkie dokumenty BHP, kt├│re wymagane s─ů dla konkretnej firmy przez przepisy prawa.

Kogo obowi─ůzuj─ů przepisy BHP?

Przepisy BHP obowi─ůzuj─ů zar├│wno pracodawc├│w, jak i pracownik├│w niezale┼╝nie od zajmowanych stanowisk. 

Podstawy prawne dokumentacji BHP

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 2. Rozporz─ůdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze┼Ťnia 1997 r. w sprawie og├│lnych przepis├│w bezpiecze┼ästwa i higieny pracy.
 3. Rozporz─ůdzenie Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo┼╝arowej budynk├│w, innych obiekt├│w budowlanych i teren├│w.
 4. Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy.
 5. Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada┼ä i pomiar├│w czynnik├│w szkodliwych dla zdrowia w ┼Ťrodowisku pracy.
 6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
 7. Rozporz─ůdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze┼Ťnia 1997 r. w sprawie og├│lnych przepis├│w bezpiecze┼ästwa i higieny pracy.
 8. Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnik├│w lub proces├│w technologicznych o dzia┼éaniu rakotw├│rczym lub mutagennym w ┼Ťrodowisku pracy.
 9. Rozporz─ůdzenie Rady Ministr├│w z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzaj├│w urz─ůdze┼ä technicznych podlegaj─ůcych dozorowi technicznemu.
 10. Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 29 pa┼║dziernika 2003 r. w sprawie warunk├│w technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niekt├│rych urz─ůdze┼ä transportu bliskiego.
 11. Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa┼║dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga┼ä dotycz─ůcych bezpiecze┼ästwa i higieny pracy w zakresie u┼╝ytkowania maszyn przez pracownik├│w podczas pracy.
 12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 13. Rozporz─ůdzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy przy u┼╝ytkowaniu w├│zk├│w jezdniowych z nap─Ödem silnikowym.
 14. Rozporz─ůdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa┼╝onych w monitory ekranowe.
 15. Rozporz─ůdzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawc├│w dokumentacji w sprawach zwi─ůzanych ze stosunkiem pracy.
 16. Rozporz─ůdzenie Rady Ministr├│w w sprawie s┼éu┼╝by bezpiecze┼ästwa i higieny pracy.
 17. Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy przy pracach zwi─ůzanych z nara┼╝eniem na ha┼éas lub drgania mechaniczne.
 18. Rozporz─ůdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy przy r─Öcznych pracach.
 19. Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia .2004 r. w sprawie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy zwi─ůzanej z wyst─Öpowaniem w miejscu pracy czynnik├│w chemicznych.
 20. Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymaga┼ä dotycz─ůcych bezpiecze┼ästwa i higieny pracy zwi─ůzanych z mo┼╝liwo┼Ťci─ů wyst─ůpienia na stanowiskach pracy atmosfery wybuchowej.
 21. Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa┼║dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga┼ä dotycz─ůcych bezpiecze┼ästwa i higieny pracy w zakresie u┼╝ytkowania maszyn.
 22. Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pa┼║dziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymaga┼ä dla maszyn.
 23. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
 24. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.
 25. Rozporz─ůdzenie Rady Ministr├│w z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chor├│b zawodowych.

Sprawdź inne artykuły

Skontaktuj si─Ö z nami

VITS to kompleksowe oprogramowanie BHP, kt├│re stworzyli┼Ťmy, aby usprawni─ç swoj─ů prac─Ö. Um├│w si─Ö z nami na prezentacj─Ö demo, a poka┼╝emy Ci jak mo┼╝esz zaoszcz─Ödzi─ç mn├│stwo czasu dzi─Öki naszej platformie do obs┼éugi BHP w firmie.