Analiza stanu BHP w firmie - jak napisać?

Jak napisać analizę stanu BHP w przedsiębiorstwie? Jak wygląda podstawa prawna pod taką analizę? Jakie są obowiązki Behapowca w tym zakresie?


 

Analiza Bezpieczeństwa i Higieny Pracy stanowi fundament w tworzeniu bezpiecznego i prosperującego środowiska pracy. Dziś zwrócimy uwagę na jej znaczenie, metodykę, aspekty prawne i jej transformacyjną rolę.

Czym jest Analiza Stanu BHP?

Analiza stanu BHP ma kluczowe znaczenie w każdym miejscu pracy, od małych przedsiębiorstw po duże korporacje. To proces, który nie tylko chroni pracowników przed zagrożeniami, ale także przyczynia się do efektywnego i produktywnego środowiska pracy.

Historia Standardów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Na przestrzeni lat standardy BHP dostosowywały się, aby sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Od podstawowych zasad bezpieczeństwa po zaawansowane systemy zarządzania ryzykiem takie jak:

 • ISO 31000:2018 - Globalny punkt odniesienia
  Standard dotyczący zarządzania ryzykiem, który dostarcza zasady i wytyczne dla efektywnych procesów zarządzania ryzykiem.
 • Ramowa Koncepcja Zarządzania Ryzykiem COSO
  oferuje kompleksowe wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa Publikacja
 • Specjalna NIST 800-30
  Skupia się na zarządzaniu ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 • ISO 27001: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  Ten standard koncentruje się na systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • ISO 19600:2014 - Systemy zarządzania zgodnością
 • IEC 31010: Techniki oceny ryzyka
  Ten standard dostarcza wytycznych dotyczących technik oceny ryzyka, które można stosować w połączeniu z normą ISO 31000.
 • ISO 45001:
  Te normy skupiają się na systemach zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy i obejmują procesy zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem pracowników.

Biorąc pod uwagę historię, rozwój kultur organizacyjnych, kultur bezpieczeństwa widoczna jest także zmiana priorytetu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników na skalę globalną.

 

Podstawa prawna analizy stanu BHP

Wymagania prawne opisane zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późn. zm.

Za analizę stanu BHP odpowiada behapowiec. A dokładniej:

„sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy”

Zakres: Nie znajdziemy w rozporządzeniu lub innych dokumentach konkretnych wytycznych co do weryfikacji stanu BHP.

Częsta praktyka:

Często możemy się spotkać z analizami stanu BHP opartymi wyłącznie lub w większej części na danych reaktywnych. Czyli tych związanych z wypadkami, incydentami, niezgodnościami, mówiąc wprost – tym co nam nie wyszło.

A to właśnie Proaktywne wskaźniki są ważniejsze niż reaktywne, ponieważ skupiają się na zapobieganiu wypadkom i incydentom zanim te się wydarzą, co ostatecznie ratuje życie i zmniejsza urazy w miejscu pracy.

Poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń i wdrożenie środków zapobiegawczych, organizacje mogą tworzyć bezpieczniejsze środowisko pracy, wpływać na dobrostan pracowników i minimalizować koszty, utratę wizerunku spowodowane wypadkami.

Poleganie wyłącznie na wskaźnikach reaktywnych może prowadzić do opóźnionych reakcji i zwiększać ryzyko, narażając zarówno pracowników, jak i organizację na wyższy poziom niebezpieczeństwa (Czytaj Ryzyka)

Tak więc co może być wskaźnikiem proaktywnym?

 • Wskaźniki Wiodące (partycypacja w szkoleniach, liczba inspekcji, audytów, wizyt bezpieczeństwa itp.)
 • Raportowanie ZPW/near miss
 • Audyty wewnętrzne/zewnętrzne
 • Badania Kultury Bezpieczeństwa (mogą być elementem analizy stanu BHP)
 • Rejestr Szkoleń, uzyskanych Certyfikatów itp.
 • Identyfikacja Zagrożeń i Ocena Ryzyka
 • Ćwiczenia Związane z przygotowaniem na sytuacje awaryjne/ewakuacyjne
 • Projekty/Plany Poprawy Bezpieczeństwa
 • Działania Komitetu ds. Bezpieczeństwa
 • Obserwacje Zachowań (Bezpieczeństwo behawioralne)
 • Projekty związane z dobrostanem pracownika
 

Takie proaktywne wskaźniki jak np. raportowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych możliwe jest między innymi w Aplikacji VITS poprzez skanowanie kodów QR bez logowania do aplikacji!

Co jeszcze powinniśmy wziąć pod uwagę? Jak stworzyć plan? W jakich odstępach czasu powinniśmy wykonywać Analizę stanu BHP?

Analiza stanu BHP w swoim zamyśle rażąco przypomina analizę kultury bezpieczeństwa którą znamy z pojęć dotyczących bezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym. W tym temacie rozwiniemy się w kolejnych artykułach.

Co może zawierać analiza stanu BHP?

 

Stan zatrudnienia (Na przestrzeni roku)

Rejestr wypadków przy pracy (Wraz z analizą jakością i ilościową)

Rejestry, np.: chorób zawodowych, czynników biologicznych. Ale i co z tym zrobiliśmy na przestrzeni roku

Analizę Celów rocznych

Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Wyniki kontroli BHP, które prowadzisz w zakładzie.

Szkolenia BHP (analiza jakości nie tylko liczby!)

Rejestr chorób zawodowych

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne: PIP, PIS, UDT itp.

Szkolenia specjalistyczne (przestrzenie zamknięte, rusztowania itp.)

Wyniki pomiarów środowiska pracy (Czy się zmieniły)

Oceny ryzyka (analiza ryzyka szczątkowego i środków kontroli)

Wyniki analiz dokumentacji związanej z bezpieczeństwem

Kontrole, audyty, wizyty bezpieczeństwa (jakościowo!)

Analiza projektów komisji BHP i innych zespołów.

Wyniki analiz formularzy na które odpowiadali pracownicy. A może badanie klimatu bezpieczeństwa?

Zalecenia Społecznego Inspektora Pracy

Protokoły z posiedzeń Komisji BHP

Cele branżowe, np. te związane z spawalnictwem, pracami w przestrzeniach zamkniętych, budownictwem? Produkcją?

Analizy planów poprawy warunków BHP

Oraz wiele, wiele, więcej.

Jak często wykonywać analizę stanu BHP?

Z reguły wykonywane są co roku. Oczywiście to nie znaczy, że co roku i koniec! Jeśli np. doszło do poważnego wypadku, zmieniliśmy typ biznesu. Teraz produkujemy okna a nie drzwi, to oczywiście warto zrobić nową analizę BHP (włącznie z tą dotyczącą zmiany).

Plan analizy

W tworzeniu planu weź pod uwagę powyższe przykłady, pamiętaj o tym, że firma firmie nie równa! Czegoś może tam brakować a powinniśmy to uwzględnić! Jest to jedynie szkic a prawdziwy plan powinien odzwierciedlać to jak dana organizacja wygląda pod kątem zatrudnienia, czym się zajmuje, gdzie operuje, jakich narzędzi używa, jakie procesy technologiczne w niej zachodzą itp.

Podsumowanie

Tworząc plan skup się na tym aby przedstawione wyniki były analizowane. Przykładowo: Doszło do 25 wypadków lekkich. I co teraz? Podamy samą liczbę? Nie! Musisz przeanalizować te dane. Tak jak jest napisane w rozporządzeniu! Czyli dojść do tego ile, dla czego, co zrobiliśmy żeby do tego znowu nie doszło i co zrobimy dalej! I oczywiście czy to zadziałało. Analiza to nie tylko ilość wizyt bezpieczeństwa. To analiza dokumentacji, weryfikacja jak została wdrożona poprzez rozmowy z pracownikami i jeśli się da zebranie informacji zwrotnej odnośnie tego co pracownicy o tym wszystkim myślą.

Sprawdź inne artykuły

Skontaktuj się z nami

VITS to kompleksowe oprogramowanie BHP, które stworzyliśmy, aby usprawnić swoją pracę. Umów się z nami na prezentację demo, a pokażemy Ci jak możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu dzięki naszej platformie do obsługi BHP w firmie.