Główne obowiązki specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Jakie są podstawowe obowiązki specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie?


Pracownik może wedle własnego uznania swą pracę sobie ułatwić lub utrudnić, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Innymi słowy, specjalista ds. BHP ma do wyboru: zapewnić jedynie zgodność z wymogami prawa lub zająć się sprawą nieco głębiej i bardziej merytorycznie. W zależności od tej decyzji wyłaniają się obowiązki specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Poniżej przedstawiono tematy, którymi mógłby zająć się specjalista BHP. Rzecz jasna, nie musi brać wszystkiego wyłącznie na swoje barki. Niektóre zadania może delegować.

Obowiązki kierownika ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Konieczne jest zrozumienie zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy, i wiedza, co należy zrobić, aby te zagrożenia ograniczyć.

Wypróbuj za darmo

Sporządzenie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i przedstawienie ich pracownikom

Jest to jeden z najlepszych środków zapobiegawczych zwiększający świadomość pracowników. Ich elementem jest przemyślane i gruntowne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa.

Konieczne są do tego ekscytujące materiały instruktażowe, instrukcje BHP oraz angażujący proces szkolenia.

Wybór najlepszych środków ochrony indywidualnej (PPE) i monitorowanie ich rzeczywistego wykorzystania przez pracowników (nie we wszystkich firmach ta kwestia jest traktowana poważnie)

Dobre środki ochrony indywidualnej (PPE) sprawiają, że pracownicy chętniej je stosują. Bądź na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami i w razie potrzeby wymieniaj sprzęt na lepszy i wygodniejszy.

Wysyłanie pracowników na badania lekarskie i postępowanie w przypadku ich problemów zdrowotnych

Celem badań zdrowotnych pracowników jest stwierdzenie, czy pracownik nadaje się do wykonywania danej pracy.

Na ich podstawie można sformułować zalecenia, jak zmienić organizację lub środowisko pracy, aby lepiej chronić zdrowie pracownika.

Zadaniem specjalisty BHP jest znalezienie rozwiązań i warunków odpowiednich dla danego pracownika.

Dostępność personelu pomocniczego

Pod pojęciem personelu pomocniczego rozumiem przedstawicieli pracowników, osoby udzielające pierwszej pomocy itp. Zazwyczaj osoby te muszą zostać wybrane, mianowane i przeszkolone.

Ale główną osobą odpowiedzialną za ich zmotywowanie, aby wspólnie uczynić środowisko pracy lepszym i bezpieczniejszym jest specjalista ds. BHP.

Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń i eliminowanie ich przyczyn

Mówiąc o zdarzeniach, mam na myśli wypadki przy pracy i sytuacje niebezpieczne. Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy powinien znaleźć optymalny system do gromadzenia informacji o przyczynach takich zdarzeń, badać je i eliminować.

Dobrze byłoby znaleźć taki system, który pozwoli również pracownikom na łatwe zgłaszanie różnych sytuacji.

Monitorowanie środowiska pracy, procesów pracy, sprzętu roboczego i wykrywanie potencjalnych zagrożeń

Jest tu konieczne systematyczne i regularne działanie, które zagwarantuje, że specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy będzie świadomy zastosowania i zagrożeń związanych z każdym pomieszczeniem, działem, procesem pracy i narzędziem.

Stałe i cykliczne kontrole pozwalają zauważyć, kiedy narzędzie zaczyna się zużywać, przemieszczanie się staje się uciążliwe, a idealne środowisko pracy staje się niebezpieczne.

W tym celu dobrze jest ułożyć plan, kiedy, co i jak sprawdzać.

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na pewno powinien zająć się powyższymi tematami, ale jest ich zdecydowanie więcej.

Wypróbuj za darmo

Aby zagwarantować, że środowisko pracy staje się nieustannie bezpieczniejsze i pewniejsze przydaje się wiedza na temat nowych praktyk i technologii.

Sprawdź inne artykuły

Skontaktuj się z nami

VITS to kompleksowe oprogramowanie BHP, które stworzyliśmy, aby usprawnić swoją pracę. Umów się z nami na prezentację demo, a pokażemy Ci jak możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu dzięki naszej platformie do obsługi BHP w firmie.